Tuesday, August 07, 2007

Di Manakah Anda Akan Berpiket untuk Gaji Minima 8 Ogos?


Berikut ialah tempat-tempat yang akan diadakan piket untuk mendesak agar Kerajaan khususnya Kementerian Sumber Manusia melaksanakan gaji minima sebanyak RM900 dan elaun sara hidup (COLA) sebanyak RM300.

Piket akan diadakan di seluruh negara seraentak pada jam 5.30pm, 8hb Ogos 2007.

Selangor: Petaling Jaya - Cycle & Carriage
Shah Alam - Kilang Proton
- Good Year, Seksyen 15

Kuala Lumpur: Jalan Raja Laut

Perak: Ipoh

Pulau Pinang: Perai - Jalan Baru, Pearl View Hotel

Negeri Sembilan: Senawang

Johor : Batu Pahat
Kluang
Pasir Gudang
Johor Bahru

Melaka: Mahkota Parade

Sarawak: Kuching - Padang Central

Alasan bagi kaum pekerja menuntut Gaji Minima

Sumbangan pekerja kepada perkembangan ekonomi negara dan kemajuan nasional serta kerjasama mereka di dalam memelihara keharmonian industri telah diberi pengiktirafan serta penghargaan oleh kerajaan. Namun begitu, terdapat sejumlah pekerja yang signifikan dalam negara ini yang masih dibayar upah yang rendah dan dinafikan keperluan asas hidup. Sebilangan besar pekerja ini tidak memiliki kemahiran dan di luar capaian keahlian kesatuan sekerja.

Bahkan, gaji pekerja yang diwakili oleh kesatuan sekerja juga tidak kurang rendahnya.

Walaupun memperolehi keuntungan yang besar, upah asas pekerja ladang di seluruh negara kekal di bawah RM400 sebulan. Pekerja di industri tekstil dan pakaian yang diwakili oleh kesatuan sekerja di seluruh negara dibayar kadar yang lebih rendah (dari RM286 ke RM450)

Kerajaan telah berulangkali menolak gesaan MTUC yang berterusan agar undang-undang mengenai gaji minima digubal dengan alasan kuasa pasaran dan permintaan serta penawaran yang akan menentukan kadar gaji minima dan majikan yang gagal membayar kadar gaji yang adil tidak akan berupaya untuk menarik jumlah pekerja yang cukup bagi memenuhi keperluan mereka.

Malangnya, kerajaan, sungguhpun telah menolak seruan MTUC mengenai gaji minima, telah campur tangan dan membanjirkan negara ini dengan berjuta pekerja asing, dengan upah yang rendah dan keadaan tempat kerja yang teruk. MTUC melihat tindakan kerajaan ini sebagai suatu tindakan yang disengajakan untuk menindas kadar upah.

MTUC melihat rekod terbaru 35% kenaikan gaji dan 100% kenaikan elaun kos hidup untuk pekerja sektor awam, sebagai satu langkah signifikan yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan pekerja, terutamanya mereka di dalam kategori bergaji rendah untuk menikmati kehidupan yang manusiawi.

Pada masa lalu, kerajaan telah menyebut proses globalisasi dan keperluan untuk kekal berdaya saing sebagai alasan utama untuk mengekalkan nilai upah pada kadar yang rendah.

Tidak ada jusitifikasi untuk kerajaan terus melengahkan kelulusan undang-undang gaji minima untuk digunapakai kepada semua pekerja. Dengan menguatkuasakan gaji minima yang manusiawi, kerajaan akan berupaya untuk menarik lebih ramai pekerja tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing.

CADANGAN MTUC UNTUK GAJI MINIMA RM900

Walalupun gaji bulanan minima sebanyak RM900 adalah berdasarkan satu kajian yang dijalankan ke atas kos hidup pada awal tahun 2000, Majlis Agung MTUC berhasrat untuk mengekalkan syor ini.

Mutakhir ini, Akta Pekerjaan yang meletakkan syarat minima mengenai cuti tahunan, cuti sakit, cuti umum, masa bekerja dan terma serta syarat lain, telah tidak meletakkan sebarang asas mengenai upah. Ketiadaan peruntukan yang spesifik mengenai upah telah menyebabkan eksploitasi yang berleluasa. Akta Pekerjaan 1955 patut dipinda untuk turut menyenaraikan gaji minima sebanyak RM900.

Gaji Hidup Minima

Gaji Minima merupakan elemen asas yang amat penting dalam perjuangan kesatuan sekerja ke arah membentuk, mengekalkan serta menambahbaik kualiti hidup para pekerja.

Cadangan MTUC adalah berdasarkan kepada keperluan asas seorang individu:

Kami tidak percaya bahawa ada mana-mana manusia munasabah yang akan mempertikaikan hak pekerja sehingga kepada keperluan asas yang tersenarai.

Campurtangan kerajaan adalah perlu bagi mengekalkan taraf hidup pekerja bergaji rendah. Gaji minima mewakili keperluan asas dan satu cara yang baik untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang bergaji rendah serta keluarga mereka. Gaji minima adalah satu cara untuk melindungi pekerja rentan yang sering dieksploitasi. Ia juga turut bermakna pengagihan semula pendapatan.

RM300 COLA UNTUK PEKERJA SEKTOR SWASTA

Lanjutan dari kenaikan harga petroleum yang mendadak pada tahun lepas, kerajaan telah membayar RM150 COLA untuk pekerja sektor awam sejak Januari 2006. Malangnya, majikan di sektor swasta enggan mempertimbangkan sebarang bentuk bantuan.

MTUC percaya yang kerajaan harus menjalankan kajian yang mendalam dan teliti mengenai kos hidup dan implikasinya kepada penerima upah sebelum meneruskan dengan keputusannya untuk membayar elaun kos hidup sebanyak RM300 kepada pekerja sektor awam.

Tidak ada justifikasi untuk mengecualikan 8 juta pekerja di sektor swasta.

Dari pandangan majikan, membayar buruh dengan gaji minimum akan meningkatkan produktiviti dalam tiga cara: mengurangkan pengabaian tugas, mengurankang keluar-masuk buruh, dan menyumbang kepada keamanan sosial. Pertama, gaji minima adalah cara meningkatkan produktiviti dengan memotivasi pekerja. Kedua, penyeragaman gaji, seperti gaji minimum, boleh menyumbang kepada pengurangan keluar-masuk buruh yang sangat membebankan firma. Ketiga, upah minimum memperkukuh tata sosial dan menjadi cara para majikan memastikan keamanan sosial dengan menghindari konflik.

ILO—Melawan Kemiskinan

Bagi kerajaan, tujuan utama gaji minimum adalah untuk menghapuskan kemiskinan. Gaji minimum boleh berfungsi sebagai jaringan keamanan sosial dalam negara-negara di mana jaringan keselamatan sosial belum dibangunkan. Pemerintah juga telah menggunakan gaji minimum untuk pengagihan semula pendapatan dalam masyarakat, untuk mempromosikan kerja yang produktif dan untuk meningkatkan pertumbuhan yang didorong oleh permintaan. Di negara-negara membangun, gaji minimum seringkali menjadi inti dialog sosial. Penghapusan gaji minimum mungkin secara serius akan merosakkan kualiti dialog sosial tersebut.

ILO—Melawan Kemiskinan

No comments: